+48 12 638-31-53

Księgi przychodów i rozchodów

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to sposób na uproszczoną księgowość dla osób,
które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą i osiągają z niej dochód,
a jako sposób na opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy.

W ramach usługi prowadzenia księgi przychodów i rozchodów zapewniamy między innymi:

– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
– weryfikację dostarczanej dokumentacji pod względem formalnym i rachunkowym;
– prowadzenie ewidencji środków trwałych;
– ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy;
– przygotowanie rozliczeń w zakresie VAT oraz podatku dochodowego;
– sporządzenie rocznych oraz wymaganych okresowo ewidencji, zeznań, zestawień oraz deklaracji;
– reprezentowanie przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.