+48 12 638-31-53

Księgi handlowe

Oferujemy pełną obsługę księgową firmy. Rozliczamy przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności.

Zakres usług:

  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia sald i obrotów);
  • rozliczanie w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku VAT;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań dla celów statystycznych;
  • przygotowywanie deklaracji podatkowych;
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych;
  • reprezentację przed urzędami skarbowymi.

Dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont.