+48 638-31-53

Prowadzenie ksiąg handlowych

Oferujemy pełną obsługę księgową firmy. Rozliczamy przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności.

Zakres usług:

– Prowadzenie na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych dla mikro, małych i dużych przedsiębiorstw (dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienia sald i obrotów)
– Rozliczanie w zakresie podatku dochodowego CIT oraz podatku VAT,
– Sporządzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań dla celów statystycznych,
– Przygotowywanie deklaracji podatkowych,
– Prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– Reprezentację przed urzędami skarbowymi,

Dla podmiotów rozpoczynających działalność opracowanie polityki rachunkowości wraz z utworzeniem planu kont.